vineri, 1 decembrie 2023

Rugăciune la Icoana Maicii Domnului „Stareţa”


 Bucură-Te, Sfântă Dorire a Muntelui Athos, Călăuzitoare a monahilor pe căile desăvârșirii, Candela nestinsă a rugăciunii pentru mântuirea lumii, Trezire grabnică a conștiințelor adormite în păcat, Negura care acoperă mulțimea păcatelor noastre, Norul Cel cuvântător străpuns de razele Soarelui dreptății, Corabia rugăciunii ce ne păzește de tulburările ispitelor lumii, Ancora cea tare a celor ce călătoresc pe marea vieții, Pământul binecuvântat al mântuirii credincioșilor, Poarta pocăinței celor greșiți, Mângâierea cea lină a celor din necazuri, Dragostea cea nețărmurită pentru cei neputincioși, Maica duhovnicească și prea blândă a creștinilor, Izvorul darurilor dumnezeiești, Scara împăcării noastre cu Dumnezeu, Scutul mântuirii credincioșilor de săgețile ispitelor, Cartea nescrisă a Împărăției cerurilor, Odihna inimilor strâmtorate de gânduri potrivnice mântuirii, Îngrădirea inimilor cu stâlpii rugăciunii de pocăință, Stareța Cea desăvârșită întru toată înțelepciunea, Care povățuiește pe toți monahii în pământul binecuvântat al Împărăției cerurilor, nu seca izvorul rugăciunilor Tale, ci ne împărtășește pe toți dintru acesta, adăpând setea noastră de mântuire.

Pe monahi îi ocrotește, tinerețile le îndreptează spre limanul Adevărului, pe prunci îi hrănește cu darurile bunătății Tale nesfârșite, pe fecioare le împodobește cu frumusețea cea strălucitoare a virtuților, pe preoți îi păzește sub acoperământul Tău de toată tulburarea vrăjmașilor nevăzuți, pe maici le înțelepțește a-și crește pruncii în frică de Dumnezeu, pe pustnici îi păzește de toată mânia celui potrivnic, pe cei în primejdii îi adu în corabia rugăciunii Tale, pe bolnavi îi ridică cu mâna Ta cea puternică și pururea întinsă la rugăciune din patul durerilor, pe cei singuri îi acoperă cu veșmântul bucuriei duhovnicești, pe cei chinuiți de duhurile răutății îi slobozește la limanul păcii lui Hristos, pe cei ce călătoresc pe uscat, prin aer și pe ape îi ferește de toată primejdia și tuturor Te fă toate, pe podul rugăciunii Tale ducându-ne pe toți la Hristos, Calea Cea veșnică a adevărului Tatălui, întru lumina Duhului.

Neputința noastră o cercetează și, mai ales, fii lângă noi în ceasul sfârșitului, păzindu-ne de asuprele celui potrivnic și mijlocindu-ne iertare și sălășluire în corturile celor mântuiți, ca pururea să Te mărim pe Tine și să aducem slavă Tatălui Celui Milostiv și Iubitor de oameni, Preaiubitului Său Fiu și Duhului Celui mângâietor în veci. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Popular Posts

Search This Blog